1 ACT  (Acceptatie en commitment therapie)

Wat is genezen dat is niet hetzelfde als alleen maar gelukkig zijn. In de psychiatrie willen ze mensen genezen dan moet dat weer volledig mentale stabiliteit zijn anders telt het niet. Dat is dus een utopie of illusie want genezen doe je niet maar kun je wel leren omgaan met. Een mooie therapie zou dan ook een te leren levenskunst moeten zijn. De act is hierin vooruitstrevend en helpt mij hierin in ieder geval flink op weg.

De act kent 6 kernwaardes te weten mindfull zijn, het opmerken van gedachte ook wel het zelf in context, waarde dus weten wat voor jou belangrijk is, dan toegewijde actie, acceptatie, cognitieve defusie zoiets als ik vecht met mijn eigen gedachte en niet de ander met die van mij.

Dit alles vormt onder andere de psychologische flexibiliteit waardoor ik veerkrachtiger ben geworden. Ook het vermogen volledig bewust te zijn en openstellen voor de ervaring en me bij acties te laten leiden door waarden. Door dit alles groeit mijn kwaliteit van leven. Dit alles doet act voor mij maar blijft de persoonlijke inzet onontbeerlijk act is verder niet expliciet een therapie maar een levenskunst. De praktijk is echter aan u.

Menselijkheid

Als ik een auto rijd is het niet nodig dat ik weet hoe de motor werkt daar is dan een monteur voor. Bij act is het ook niet belangrijk om doorgewinterd te zijn om het te begrijpen. Het is een levenskunst waarbij alleen al de zes kernwaardes voldoende zijn om een wending aan je leven te kunnen geven. Het zijn juist wel de kernwoorden die de zuilen zijn waarop act gestoeld is je kunt daarmee anderen helpen maar zekers jezelf. Door bijvoorbeeld de menselijkheid die er van act uitgaat

Bij act gaan zowel de therapeut als wel de cliënt samen in therapie. Dat kan voor de therapeut zeer intimiderend zijn. Maar dat mag, dat is misschien zelfs wel belangrijk want we zijn elkaars personages.

In het kort

De zes zuilen zal ik nu proberen in het kort uit te leggen echter beknopt want het houdt veel meer in dan tekst alleen.

Contact met het huidige moment. 

Dat betekent dat je met aandacht aanwezig bent in het hier en nu. Dus schenk aandacht aan dat, wat zich op het moment afspeelt. Dus niet aan een onveranderlijk verleden of een toekomstige ramp scenario’s. Dat is echter niet gemakkelijk want gedachte hebben de neiging om de aandacht  over te nemen waarbij we ons kunnen verliezen in verleden of toekomst. De aandacht in het nu erbij houden kan erg moeilijk zijn voor de geest. mindfulness kan helpen het contact in het hier en nu te versterken.

Cognitieve defusie.

Dit vormt een bijzondere stap binnen act. Het betekent dat je met je geest een stap achteruit doet. In plaats van gedachte te zien als de absolute waarheid of zich er door te laten leiden. Leer je om de gedachte minder serieus te nemen. Door je te realiseren dat het maar gedachte zijn en niet de realiteit. Een levensverhaal verandert dan ook elk jaar door een ander inzicht. Ik hoop dat je uiteindelijk een speelse manier van denken daarover ontwikkeld.

Acceptatie.

Dit betekent dat jij je ook openstelt voor pijnlijke gevoelens en emoties. Dat klinkt raar maar om meer welbevinden te creëren is het noodzakelijk. Want blijven vechten of door alleen al krampachtig te blijven vermijden gaat dan ten koste van je welbevinden.

Het zelf als context 

Daarin moet je onderscheid maken tussen het denkende zelf en het observerende zelf.

Het denkende zelf 

Dit is het deel van ons bewustzijn dat altijd denkt. Je herkent het als een eindeloze monoloog  die over alles ideeën, gedachte, beelden, oordelen, plannen en fantasieën op na houdt. Het denkende zelf heeft op zich weinig aandacht voor het hier en nu. Maar wel veel aandacht voor de gedachte daarover. Daar horen ook verhalen bij over wie we zijn. Dit denkende zelf wordt binnen act ook de geest genoemd.

Het observerende zelf. 

Dit is dat deel van ons bewustzijn die van alles waarneemt, op dat wat je op dit moment ervaart en voelt. Het is dan ook dat deel van het  brein die het dichts bij onze zintuigen ligt. Het kijkt objectiever naar informatie in het hier en nu voordat het denkende zelf er oordelen en ideeën aan verbindt.

Waarden 

Die gaan over alles wat jij belangrijk vindt in het leven. Het is onmisbaar voor de zingeving en in het leiden van een betekenisvol leven. Je kunt ook spreken van persoonlijke behoeften. Het is de kompas die je richting geeft aan je leven en je levensreis

Toegewijde actie

Deze worden door je waarde geleid en voorziet in behoeften. Je baseert de handelingen op dat wat waardevol is in je leven. Die handelingen leveren weer voldoening op en versterken de vijf andere kernprocessen van act. Het heeft dan ook weinig zin om naar een kompas te blijven staren. Om echt het leven te leiden met dat wat je belangrijk vindt moet je tot actie overgaan. Ook het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om de keuzes te maken of te vervolmaken. Daarin hoort ook de keus die maakt om dit verhaal te lezen en onder andere cursussen te volgen. Die je bijstaan in het leven.