15.2 Het land van gewisse

In het land der ongewisse wordt veel gejokt door boze heksen en boze tovenaars en allerlei ander niet nader genoemd gepeupel. Om de aspirant leerling nog zwarter te maken dan zwart. Maar het dient allemaal de vloek van de boze fee. Wat later een zege bevonden zou worden en de aspirant uiteindelijk het land der gewisse in zou gaan. En het land van belofte ermee zou bewandelen. Maar het was moeilijk en verviel hij dan ook in het venijn van het slachtofferrol in het land van ongewisse. Dat was nu eenmaal het lot van het prinsje.

Zijn slachtofferrol was lange tijd zijn kompas maar had hij er niet zelf voor gekozen. Toch het zou het begin zijn voor een nieuw kompas die hij zelf maakte. Door de waarde die hij zelf belangrijk vond en het instrument hem dan zou vergezellen in zijn verdere levensreis naar het land van belofte. Maar hij moest dan wel zelf actie ondernemen en niet alleen maar staren op het kompas en blijven dromen over een droom in zijn favoriete stoel.

In een enclave

Inmiddels woont hij nu in een enclave ten oosten van de het land van ongewisse en zijn geborchte. Hier woont allerlei gepeupel op leeftijd net zoals de aspirant te midden van een koninkrijk. Die feitelijk ook ongewis is op het planeetje chaos. Er zijn daar wel boze maar ook goede feeën. Waaronder prik feeën die kruidenmengsels met een prikspuit inbrengen en van de goede tovenaars zijn. Ook is er hulp uit het land der ongewisse. Die steeds beter aansluit op de wensen van de aspirant en langzaam leren ze dan ook veel van elkaar.

Het contact met de goede tovenaars en de goede feeën is nu meer en meer gelijkwaardig. De aspirant leerling moet wel wennen en vertrouwen krijgen en zekers zelfvertrouwen. Om zodoende het land van zijn eigen gewisse vorm te geven. Het land van ongewisse zal het fijne van het land der gewisse echter nooit goed kennen. Dat is een geheim die alleen aan de aspirant leerling voorbehouden is. Maar het  doet hem soms wel pijn als hij denkt er af en toe zo alleen voor te staan en een eigenwijs stuk vreten kan zijn. En de goede tovenaars moeilijk kunnen doen alsook de goede feeën met hen omdat ze twijfelen in hun land van ongewisse.

Een kikker

Hij zit nog steeds te wachten op een wonderschoon prinsesje die een lust voor het oog is. En denkt dat hij daarvoor een kikker moet kussen. Maar die kikker is er al echter op leeftijd net zoals de aspirant. Beide getekend door het leven in het land van ongewisse. Maar beide kunnen geen genoeg van het leven krijgen. En is de aspirant actief in het land van ongewisse om nog meer gewis te worden en ook te maken. Maar geduld en vertrouwen nodig heeft. En blijft hij hopen om alles wat ongewis is te helpen gewis te worden. En het tij kan keren en verder verval tegen kan gaan in het land van ongewisse. 

Hij heeft geen dukaten, goud of zilver en zelfs geen edelstenen. Wel een hart gelijk van puur goud. En een prinses die zijn koningin wil worden. Zijn hart echter wordt groter en groter en is een tuintje voor vele waar hij van houd. Maar wil hij alsmaar meer groeien en wijs worden en daar al zijn energie in stoppen en zijn bevindingen op papier te zetten en het zo te delen. Zodat andere ook kunnen groeien en hun eigen kompas kunnen maken die ze vergezeld naar het land van gewisse.

De ooievaar

De ooievaar nu levert iedereen af net zoals het prinsje en ieder ander. Maar heeft iedereen vanaf het prille begin zijn eigen kernkwaliteiten en gevoeligheden meegeven. Maar ook een geest van ongewisse. Dan is het de bedoeling er iets moois van te maken en er een prinsje of prinsesje van te maken die het waard zijn het land der belofte te betreden. Via het land der gewisse. 

Het land van ongewisse zal bevlekt worden met het land van gewisse. Ongeacht de vreemde namen die het gegeven kan worden door het land van ongewisse. De vloek echter zal iedereen als eerste treffen. Dat is noodzakelijk om gewis te worden en de zege te krijgen van een goede fee. Dezelfde fee die ook eerst de vloek uitsprak.

Het ongewisse zal het land der gewisse uiteindelijk dienen waaronder ook het dieren en plantenrijk en de vele natuurkundige fenomenen. Het land van gewisse zal ongemerkt veel ruimte innemen binnen het land van ongewisse en het land van belofte worden. Het land van ongewisse zal geen gevaar meer vormen en de gitzwarte onbewustheid zal het land der gewisse niet meer kennen. Het zal wel waakzaam moeten zijn. En een gezonde vrees voor de grote koning moeten hebben die alles gemaakt heeft. Noodzakelijk omdat de grote koning die alles gemaakt heeft hen dan kan dienen. Niets zal nog vreemd zijn voor het gewisse en zal het vele ongewisse wat er nog is alleen nog maar gewis worden. 

De barricades

Ze zullen de barricades soms nog wel moeten betreden maar dan op een vredelievende manier maar dan wel onverslaanbaar zijn. Het ongewisse zal dan angstig worden en vluchten of juist gewis worden. Het gewisse zal daarbij geen moeite meer in kennen. 

Hoogmoed is wel gevaarlijk voor het gewisse zelf en zal het land van ongewisse juist sterk maken. Maar het geheim is dat hoogmoed juist iets is wat het ongewisse gebruikt. Het is het land van gewisse zelf onbekend. Maar eerlijk is eerlijk het land der gewisse is ook door schade en schande groot geworden en heeft het land der ongewisse ook zelf moeten overwinnen. Daardoor is het ongewisse mede juist gewis geworden. En weet het wat goed en fout is toch anders dan het land van ongewisse denkt gewis te zijn.