2.6 Zelfondervinding

Ik denk dat je pas kunt schrijven over gevoelens als je weet hoe het voelt. Dit kan naar mijn mening enkel door zelfondervinding. Ik kan pas schrijven over de liefde als ik het daadwerkelijk voel. Evenals over het verdriet de angst als wel de woede. Behalve gevoelens kan ik ook schrijven over de psychoses en de depressie omdat ik het zelf ook doorvoelt en doorleeft heb.

Brengt me wel op het volgende. Ik denk dat we een gehele evolutie persoonlijk doorlopen hebben en ouder zijn dan we zelf denken te zijn. We zijn naar mening dan ook alle als ongedierte begonnen en gestorven. En misschien nog minder. Dit zijn we ons niet bewust door de dood. Misschien maar goed ook. Toch zit in onze bagage of de ziel die onoplosbaar verbonden is met onze vorige levens.

Misschien is de paniek die in me losbarstte nadat ik te horen kreeg dat ze me wilde lynchen aan het kruisbeeld. Meer dan enkel paniek en zei het iets over een vorig leven die ik geleid moet hebben. Daarnaast denk ik dat de wanen die bij me speelde ook iets zeiden over een vorig leven. Maar ikzelf niet goed kon plaatsen en het bij flarden bleef. En het nog niet mogen onthullen van geheimen.

De toekomst

Kortom de toekomst voorspeld iets goeds waarin ik terug kan blikken en mogelijk kan schrijven over de vele personages uit mijn vorige levens.

De ouderdom die ik verder zou moeten hebben en me in de psychoses voorgespiegeld werd. Was 23,8 miljard penton jaar en een penton had 20 miljard nullen. Lijkt bizar maar als het waar zou kunnen zijn dan belooft het dus nog wat. En is zelfs het universum ouder dan we denken en mogelijk ook vele malen gestorven. Daar heb ik dan ook geen zin meer in. Het herhaaldelijk sterven en leven. Dus het onbewust en bewust worden dit eindeloos zonder ophouden. Vermoeiend en een strijd die ik niet meer aan wil gaan. En dat kan denk ik enkel met behulp van de liefde zelf. De liefde voor het leven. Mijn uitdaging nu is dan ook niet het sterven zelf maar het overleven.

We hoeven dan ook niet dood. Maar moesten het wel doorleven om uiteindelijk bewust te worden.