9 Gevecht

Soms vecht ik met mezelf dus met mijn binnenwereld, ook wel het geheel aan de eigen gevoelens, emoties en gedachten. Mijn zijn komt dan niet overeen met mijn wenselijke en comfortabele ik. Het komt dan dicht in de buurt van mijn slachtofferrol. Zonder direct te kunnen spreken van een aanwijsbare reden. Dan wordt het al gauw een medicijntje hier en een sigaretje daar in de poging de boel snel te herstellen. Aangevuld met de vele telefoontjes of een fysiek gesprek. Wat niet meteen helpt. Waardoor ik dan alleen nog de boel gelaten over me heen kan laten komen en moet proberen mindfull te zijn.

Plaatsen

Als je de eigen gevoelens en emoties niet kunt plaatsen en hier dan ook niets mee kan. Werkt dat onder andere frustratie en boosheid in de hand. Dan roept de binnenwereld onbewust vraagtekens op om weer de verbinding te maken met je comfortabele ik. De verbinding aangaan met  hulpverleners en andere blijft daarin dan ook zekers belangrijk. Dat moet je wel durven en is vertrouwen en zekers zelfvertrouwen een belangrijk goed.

Als je goed in je vel zit dan heeft dat ook weerslag op de ander maar ook als het dus minder met je gaat. Een levensstijl veranderen kan dan erg belangrijk zijn. En dat kun je niet altijd alleen en kan het ook beangstigend zijn want je weet niet wat je te wachten staat. 

Iets jatten is misschien dan wel spannend. Maar om jezelf te zijn nog meer. Authentiek willen zijn is feitelijk dan ook spannender. Misschien wel te vergelijken met iemand die na jaren vechten met zichzelf, uit de kast durft te komen.

Het onbekende

Angst voor het onbekende kan ernstige belemmeringen opleveren. waarbij je kunt blijven zitten waar je zit. Het kan dan ook lekker zijn om een vertrouwde en bekende wereld om je heen te hebben. Maar ook de basis kan vormen van hospitaliseren. Die ook in stand gehouden wordt door het pappen en nathouden. Dit dan door professionals eveneens door mogelijk de angst voor het onbekende.

Zelfvertrouwen ontwikkelen doe je echter ook door risico’s te nemen daar hebben we dan ook recht op. We hebben ook recht op tegenslagen juist om de psychische flexibiliteit te ontwikkelen. Dus met andere woorden de eigen weerbaarheid versterken. Ingrijpen is dan ook niet altijd goed wel als er sprake is van een acute of een levensbedreigende situatie.

Ik ben dan ook geen voorstander van ongevraagde hulp als dit niet gewaardeerd wordt. Soms is het zelfs ook nodig dat iemand eerst diep moet gaan wil hij inzien hulp nodig te hebben. Maar soms help je ook door juist weer niet te helpen. Dit speelt vooral bij verslavingen een belangrijke rol.

Echter zijn er ook schrijnende situaties waarbij mensen de weg kwijt zijn en dan niet meer weten wat te doen. Juist kinderen en geestelijk minder bedeelde alsook ouderen zijn vaak de dupe zijn. Dit doordat ze vaak slachtoffer zijn door hun goedgelovigheid. Dan is ongevraagde hulp noodzakelijk en op  zijn plaats. En zo zullen er nog wel heel wat meer situaties spelen waar ik nog geen weet van heb. 

Communicatie

Communicatie is zeer belangrijk maar daar schort het vaak aan. Veel geweld alsook verwarring vindt door dat schorten dan ook plaats. Dit omdat goed communiceren onderschat wordt of juist niet aansluit. Doordat de een een andere waarheid heeft dan de andere. Ook doordat ze woorden kunnen gebruiken die andere niet gebruiken en zelfs een geheel andere betekenis kunnen hebben. Kortom verwarring zat waarbij we de verbinding moeten zoeken maar eerst met onszelf. Door een kijkje te nemen in onze binnenwereld. Maar dat kost een niet te onderschatten moed, lef en veel durf.

Daarnaast hebben we elkaar nodig om ons een spiegel voor te houden, zonder de ander lukt dat niet. Het zou dan ook al veel helpen als er ook vaker gekeken wordt vanuit het perspectief van de ander.

Ook is en blijft het goed om je terug te trekken. Zodat je in alle rust met jezelf in gesprek kunt gaan. Zodat je door de bezinning gaat ontdekken en zelfs gaat herontdekken in dat wat echt belangrijk is. Maar je daarin niet moet laten meeslepen door de meningen en adviezen van de ander. Je bent dan ook je eigen instrument. Maar soms is er weinig begrip en erkenning voor dat wat niet gesnapt wordt. Dan komen stigma’s en vooroordelen voorbij. Dit ook door de persoon zelf maar zekers door de ggz en maatschappij. Waar alleen jijzelf uit kunt ontsnappen door zelfacceptatie.