Hij wordt uitgegeven door uitgeverij : Brave New Books
Het heeft ISBN: 9789402144529
Onder aan deze pagina de omslag van mijn boek

De zin van het leven is: geloof in jezelf

Ik heb een boek geschreven wat een beetje over mijn leven vertelt het boek begint met het eerste deel de overdenkingen. Gedachtes waarin ik mij helemaal in kon laten gaan. Voor ik begon te schrijven. Ik was een soort kerncentrale zeiden vele. Ze noemde mij ook wel een filosoof maar had nog geen idee hoe ik het op papier moest zetten. Zo chaotisch was ik in die tijd. Toch ben ik gewoon met schrijven begonnen. Het had echter geen begin of eind. En was er ook nog niet echt sprake van een chronologie. Kortom het begon dan ook werkelijk chaotisch. Maar al doende kwam er toch steeds meer structuur. Ik ben dus gewoon begonnen met schrijven en zag wel waar ik uit kwam. Dat was het begin van mijn herstelverhaal.

Tweede en derde deel

Vervolgens ben ik eerst begonnen bij de basis waarin ik tracht uit te leggen. Dat de problematiek niet vanzelfsprekend was en wel degelijk een geschiedenis kent. Het verloop daarna heb ik geprobeerd te schetsen in de waarheden. Waar vooral mijn leven in de psychiatrie van ongeveer 30 jaar centraal staat. En de psychische problemen uitgelegd worden. Eveneens mijn verslavingen.

Het vierde en vijfde deel

De volgende delen gaan over het heden en mijn wilskracht. daarin geef ik de huidige toestandsbeeld van mezelf weer. En gedachtes betreffende de toekomst. Iets verder komt dan de wilskracht om de hoek kijken. Waar ik toch wel goede hoop van heb. En me ook flink te hulp is geschoten.

Geen feit

Tot slot de dromen en conclusies waarin ik inga op mijn wensen en verlangens zonder te kijken naar het realistische karakter daarvan. In conclusie ben ik wat stelliger. Maar hier geldt een mening is een mening en geen feit evenals een droom.

Nog niets gehoord

Om het een en ander af te sluiten heb ik nog een slot geschreven en de doopgetuigenis van mijn vrouw en mezelf bijgevoegd. Wat we deden uit liefde voor ons geloof. Het anker van het christendom de liefde dragen wij dan ook een warm hart toe. Als laatste een brief die ik gericht heb naar mijn moeder omdat ik het verleden verwerkt heb en van mening ben dat dit er dan bij hoort. Ik heb haar uitgenodigd voor een hereniging. En gevraagd of ze samen met mij ook de familiebanden wil herstellen omdat ik niet weet hoe of wat. Maar tot op vandaag heb ik nog steeds niets van haar of familie gehoord

Manuscript

Ik heb het manuscript aan hulpverleners ter inzage gegeven en ook hun feedback ter harte genomen alle zeggen dat het een belangrijk boek kan zijn en vele hier wat aan kunnen hebben. Het is een boek wat je raakt en ook uitnodigend is om te lezen.

Hoi Ma

Ik weet niet of je nog leeft of in goede gezondheid verkeert. Ik wens je in ieder geval een voorspoedig gezond en een gelukkig nieuwjaar.

Met deze brief hoop ik een begin te maken van een hereniging in het nieuwe jaar. Maar maak nog geen adres of telefoon nummer bekend. Zodat we beide er naar toe kunnen leven en erover na kunnen denken. Dat het contact verbroken is was nodig. Alleen op die manier kwam ik tot de gelegenheid om te herstellen en aan mezelf te werken.

Dat is gelukt ik ben herstelt maar ben geen ex-client. Dit omdat er altijd een noodzaak zal zijn medicijnen te gebruiken. Die de psychiater of huisarts voor moet schrijven. En dat accepteer ik. We wonen nu al weer drie jaar zelfstandig mijn vrouw en ik. Volgend jaar trouwen wij 10 okt voor de kerk en ben je van harte uitgenodigd. Het staat je vrij hier wel of geen gebruik van te maken.

De diagnose is bijgesteld Ik heb last van een manisch depressief syndroom en zijn er nu geen psychotische kenmerken meer. Ik ben bekend met twee grote ontregelaars slapeloosheid en stres als dat niet  word behandeld kan ik wel manisch psychotisch ontregelen. De wanen die ik had hadden een bepaalde zin. En de psychose was niets meer en minder dan een netwerk die ik me wenste die ik niet meer had. Geen familie, relatie, vrienden, werk of oppervlakkige contacten ik had ook geen maatschappelijke rol meer zelfs geen contact meer met de toenmalige CAD en RIAGG. En kwam het huis nauwelijks uit vanwege een boze grote wereld. Ik ben er letterlijk gek van geworden. En ontstond er een netwerk waar ik eigenlijk niets mee kon. Maar ik telde weer mee en zocht geen hulp wat erger had kunnen voorkomen. Toen ontstonden er dwanggedachtes die ik alleen met agressie kon doorbreken. Voor de politie was het voldoende ze konden dan pas handelen.
Een psychose is iets wat je graag wilt of vreest te zien horen of te lezen in mijn geval waren er ook nog reuk smaak en gevoelshallucinaties

Alcohol is uit den boze ik kan er agressief door worden. In het verleden was er dan ook sprake van alcoholmisbruik wat dan ook is geëscaleerd. Heel sporadisch neem ik nog een glaasje maar je kunt wel zeggen dat ik niet meer drink. Koffie moet ik ook niet teveel gebruiken omdat dit de stres bevorderd en ook de slapeloosheid. Ik gebruik geen medicijnen meer die verslavend kunnen werken. Ik gebruik nu nog drie soorten: depakine om te voorkomen dat ik manisch ontregel verder zo nodig promethazine voor de stres en zo nodig quetiapine voor de slapeloosheid en stres hij kan ook gebruikt worden als een anti manische medicijn en om te voorkomen dat je psychotisch word maar dan heb je een veel grotere hoeveelheid nodig dan ik gebruik. Minimaal 300 mg per dag terwijl ik 50 mg zo nodig gebruik wat voldoende is om te slapen. Verder moet ik met de slapeloosheid leren leven zoals dat ook moet met chronische pijn.

Ik ben nu auteur, gastdocent op de HAN Nijmegen en voorlichter GGZ. En volg ik ook cursussen om een ander te helpen die zijn administratie heeft verwaarloosd door bijvoorbeeld een crisis. Ook volg ik een cursus die bedoeld is om belastingformulieren in te vullen. Dit alles doe ik op vrijwillige basis.

Ik heb een boek geschreven deze komt volgend jaar uit. Het verteld over mijn leven. Waarbij ik mezelf niet heb ontzien maar ook vertel over mijn herstelproces. Het boek heet “De zin van het leven is geloof in jezelf”. Ik ben daarin fel over de psychiatrie maar heb ik ook vertelt over wat zich afgespeeld heeft in de jeugd. Affectieve verwaarlozing, incest, scheiding van de ouders enzovoorts.

Er komt nog een aanvulling in waarbij ik vertel dat je uit de grootst mogelijke vermogen hebt geprobeerd ons goed op te voeden en nooit de intentie heb gehad verkeerd te doen. Ik weet als geen ander hoe onveilig de basis was in het huwelijk met Pa. Er was zo’n onveilige situatie dat je niet in staat was ons een goede veiligheid te bieden. De scheiding was ook al een drama ik weet dat je huilend na bed ging als je weer eens uitgefoeterd werd door de familie. Want ik wachtte op je hoe klein ik ook was. Door dorpsgenoten werd ik gepest en jij ook en ben ik door een iemand misbruikt  jij kon mij niet helpen. En dat neem ik je niet kwalijk het had ook met de tijdsgeest te maken. Als je in die tijd scheidde kwam je al gauw uit bij overspel die wel is zou hebben kunnen gespeeld. Ik weet dat je opgenomen was toen we in beek (s ’herenberg) woonde omdat je het niet meer aan kon. En door zuurstof gebrek die ik waarschijnlijk heb opgelopen tijdens de geboorte was er mogelijk sprake van een multipel brain defect. Dat heet nu anders en eigenlijk valt het niet meer te bewijzen.

Door Pa leerde ik me niet uiten en bleef ik zitten met opgekropte woede die ik alleen uitte als ik onder invloed was alcohol, medicijnen en zelfs een keer drugs. Allemaal vanwege angst. Verdriet uitte kon ik ook niet. Door alle pesterijen die hadden gespeeld in de Ooij. Dit ga ik ook nog beschrijven in mijn boek.

Het boek is geen aanval op jouw geweest ook jij was slachtoffer. En oh ja  degene die zonder zonde is laat hem de eerste steen werpen. Het komt veel meer voor dan je denkt. Ook ik deed verkeerd. Ik weet niet of je nog drinkt maar mocht je willen stoppen doe het onder begeleiding het kan levensgevaarlijk zijn (insulten, en zelfs hartstilstand kunnen spelen) En je kunt je afvragen of je al die moeite wel moet doen als je nog gelukkig kunt zijn ondanks dat je drinkt en verder geen lichamelijke en of geestelijk klachten ondervind wat is dan het probleem. Ik accepteer het. 

Het boek begint met 14 overdenkingen
Het zijn uitspraken van mij

-Een verslaving is de dwaasheid van de wereld

-Vluchten voor de emotie en er woede voor tegenoverzetten is de ellende van deze wereld.

Loed

ISBN:9789402144529